ประชาสัมพันธ์ งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ

Posted by:


องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ
งดรับ งดมอบ ของขวัญ ของกำนัล
หรือประโยชน์อื่นใดในทุกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กร
และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

0
Page 1 of 23 12345...»