– ข้อบัญญัติปี 61

– ข้อบัญญัติปี62

-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน